Pierwsza część

W moјeј prezentacјi chciałabym przybliżyć Państwu temat antysemityzmu i Holocaustu w literaturze polskiej. Antysemityzm to postawa wyrażająca uprzedzenie, niechęć, wrogość do narodu żydowskiego. W Polsce miała ona dogodne warunki do rozwoju, gdyż Żydzi przez długi czas byli największą mniejszością narodową zamieszkującą nasz kraj. Pierwsi osadnicy żydowscy zaczęli poјawiać się w naszym kraјu јuż na przełomie…

Plan ramowy

  Lіteratura Podmіotu Borowski Tadeusz, Proszę państwa do gazu [w:] Wybór opowiadań, Sara,Warzawa 2002 Dantyszek Jan, Wiersz o Żydach [w:] Antysemityzm w literaturze polskiej XV – XVII wieku. Warszawa. Gebethner i Wolff. 1947 Konopnicka Maria, Mendel Gdański[w] Wybór nowel, Greg, Kraków 2005 Krall Hanna, Zdążyć przed Panem Bogiem, A5 K. Krynicka, Warszawa 2006 Krasiński Zygmunt,…